Program

Tematické okruhy

I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky

Rámcový časový program

23. 9. 2020 – středa

15.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

24. 9. 2020 – čtvrtek – 1. den sympozia

08.00 Registrace účastníků
09.00 Slavnostní zahájení 25. mezinárodního sympozia Mosty 2020 - předání čestných uznání, Mostní dílo 2018
09.45 - 13.00 Odborné přednášky a diskuze
13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd
14.00 - 17.30 Odborné přednášky a diskuze
18.00 Závěr 1. dne konání sympozia
19.30 Společenské setkání – Pivovarská restaurace Starobrno

25. 9. 2020 – pátek – 2. den sympozia

08.00 Zahájení
8.15 - 14.00 Odborné přednášky a diskuze
14.00 Závěr 25. Sympozia MOSTY 2020, oběd