Program

Tematické okruhy

I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky

15. 6. 2022 – středa

15.00Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

16. 6. 2022 – čtvrtek – 1. den sympozia

08.00Registrace účastníků
 
KONGRESOVÉ SÁLY A+B
09.00Slavnostní zahájení 27. mezinárodního sympozia Mosty 2022 - předání čestných uznání, Mostní dílo 2020
12.30 - 13.30OBĚD
 
KONGRESOVÉ SÁLY A+B (Paralelní sekce)
13.30 - 15.30II. Mosty v zahraničí
 
MEETING ROOMS 3+4 (Paralelní sekce)
13.30 - 15.30III. Mosty v ČR – věda a výzkum
17.30Závěr 1. dne konání sympozia
19.00 - 24.00Společenský večer - Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí, Brno

17. 6. 2022 – pátek – 2. den sympozia

 KONGRESOVÉ SÁLY 3+4
08.30Zahájení 2. dne konání sympozia
08.30 - 11.00IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 1. část
13.30Závěr 27. Sympozia MOSTY 2022, oběd