Program

Tematické okruhy

I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky

Program ke stažení v PDF

*Změna programu vyhrazena

24. 4. 2024 – středa

15.00Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

25. 4. 2024 – čtvrtek – 1. den sympozia

08.00Registrace účastníků
 
PLATINUM 1+2+3
 I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržbaPředsedající: Wangler Dana, Ryjáček Pavel
09.00 - 9.45Slavnostní zahájení 29. mezinárodního sympozia Mosty 2024 - předání čestných uznání, Mostní dílo 2022
9.45 - 10.00Úvodní vystoupení SFDIIng. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
10.00 - 10.10Úvodní vystoupení ŘSD Ing. Radek Mátl, Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.10 - 10.20Úvodní vystoupení SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace
10.30 - 10.40Železniční mosty 2024, informace o současném stavu, perspektivách a výhledu Ing. Milan Čermák, Správa železnic, státní organizace
10.40 - 10.50Aktuální stav a novinky v problematice mostů ŘSD ČRIng. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.50 - 11.00Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem, aktuální stav přípravyIng. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace
11.00 - 11.20Specifika výsuvu mostu Gottleubatalbrücke v Pirnědoc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Libor Švec, Ing. Igor Chorovský, Ing. Jan Krysta, Ing. Vladimír Beneš, Metrostav a.s.
11.20 - 11.40Barrandovský most, celková rekonstrukce, Praha 4 a 5Ing. Ladislav Nový, PORR a.s.
11.40 - 12.00Soutěže o návrh mostůIng. Milan Kalný, Pontex, spol. s r.o.
12.00 - 13.00OBĚD
 
PLATINUM 1+2+3
13.00 - 14.00Moderovaná diskuze s ministrem dopravy Mgr. Martinem KupkouWangler Dana, Ryjáček Pavel
 II. Mosty v zahraničí
 
PLATINUM 1+2+3 (Paralelní sekce)
Předsedající: Slánský Bohuslav, Chládek Jiří
14.15 - 14.30A40 Rheinbrücke Duisburg-Neuenkamp Výroba a montáž dálničního ocelového mostu přes řeku RýnIng. Tomáš Vojtěchovský, Dipl.-Ing. Jörg Schultz, MBA, MCE Slaný s.r.o., MCE GmbH
14.30 - 14.45Diagnostika visutého mostu v Halifaxu (Kanada) Ing. Vojtěch Kolínský, Ph.D., P.E., Dillon Betts, Ph.D., P.Eng., Aaron Ferguson, P.Eng., P.E., Jorge Perez Armino, P.Eng., P.E., COW
14.45 - 15.00Zkušenosti s návrhem mostů v sesuvných oblastech na SlovenskuIng. Pavel Svoboda Ph.D., Ing. Gabriel Kirishchyan, Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Kristýna Slovákova, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
15.00 - 15.15Most 204 na D1 Lietavská Lúčka – Dubná SkalaIng. Tomáš Dvořák, Ing. Michal Jurik Ph.D.,Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
15.15 -15.30The composite dowel strip PreCoBeam – an innovative solution for economical and sustainable steel composite bridgesDr. Mike Tibolt, Ing. Wojciech Ochojski, prof. dr hab. inż. Wojciech Lorenc, Dr. inż. Maciej Kożuch, ArcelorMittal Steligence ®
 III. Mosty v ČR – věda a výzkumPředsedající: Volek Jan, Řehoř Pavel
 
AURUM (Paralelní sekce)
14.15 - 14.35HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A  KŘEHKOLOMOVÝCH VLASTNOSTÍ TLUSTÝCH PLECHŮ VYUŽÍVANÝCH PRO MOSTNÍ KONSTRUKCE DLE ČSN 10025-3 A 10025-4Ing. Radim Pachlopník, Ing. Jakub Jurča, Ing. Michal Baštinský, VÍTKOVICE STEEL, a.s.
14.35 - 14.50Parametrické navrhování mostů založené na openBIM a koordinaci v prostředí CDE(Common Data Environment)Ing. Michal Marvan, Ing. Pavel Vlasák, AFRY CZ s.r.o.
14.50 - 15.103D projektování a BIM mostů a inženýrských konstrukcíIng. Dušan Drahoš, Ing. Petr Duník, Ing. Ondřej O’Neill, Ing. Milan Merva, Kateřina Holubová,STATICITY s.r.o.
15.10 - 15.25Dynamická analýza Trojské lávky – poznatky z analýzy možnosti včasné detekce jejího porušeníprof. Ing. Pavel Ryjáček Ph.D., Ing. Vladimír Příbramský, Ing. Alexey Tretyakov, Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
15.25 - 15.45RIZIKA PŘI NÁVRHU A REALIZACI ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍIng. Jan David, Ing. Daniel Mikeš, Hilti ČR spol. s r.o.
 II. Mosty v zahraničíPředsedající: Wangler Tomáš, Nováček Jan, Vítek Jan
 
PLATINUM 1+2+3 (Paralelní sekce)
15.30 - 15.45Lávka přes NyforsvikenIng. Leonard Šopík, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Christian Ernst, Stráský, Hustý a partneři, spol. s r. o.
15.45 - 16.05Oprava a následná diagnostika poruchy mostního závěru MAURER D560 GO na Radotínském mostěIng. David Knoll, Ing. Eduard Cirmon, Ing. David Čítek, Ph.D., Ing. Andrea Milerová, IWE, Ing. Veronika Steinerová, Cirmon s.r.o., Kloknerův ústav – ČVUT v Praze
16.05 - 16.20Přístup Správy železnic k opravám a rekonstrukcím historických nýtovaných mostůIng. Pavla Fialová, Správa železnic, státní organizace
16.20 - 16.35Mosty se síťovou strukturou mezipasových prvků tvořenou kombinací dvojic táhel a tlačených prvkůIng. Vladimír Janata, CSc., Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., Ing. Petr Kyzlík, Ph.D., Ing. Ksenia Illarionova, Ľudovít Beňo, EXCON, a.s
16.35 - 16.50Lepsoybrua bridge, part of Fv. 659 Nordoyvegan project in NorwayMichal Kunc, Skanska norge
 
AURUM (Paralelní sekce)
 III. Mosty v ČR – věda a výzkumPředsedající: Klusáček Ladislav, Mařík Pavel
15.45 - 16.05Numerické řešení deviátoru komorového mostuIng. et Ing., Lukáš, Juříček, Ing., Lukáš Bobek, Ph.D., Pavel Kaláb, Ing., Tomáš (Oupic)Svoboda, Ph.D., Jana Kaděrová, IDEA StatiCa
16.05 - 16.20Využití současných možností 3D tisku cementových směsí pro výrobu mostních konstrukcíIng. arch. Oto Melter, MgA. Aleš Hvízdal, Ing. arch. Michael Gabriel, Ing. Karel Hurtig, Ing. David Čítek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav – ČVUT
16.20 - 16.35Možnosti a zkušenosti s aplikací optovláknových snímačů pro sledování mostůprof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Jan Pošta, Ph.D., Ing. Jakub Vaněk, Ing. Pavel Mařík, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Stavby mostů, a.s., člen skupiny VINCI Construction CS
16.35 - 16.50Teplotní měření v masivních betonových konstrukcíchIng. Vít Němčic, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Ing. Jiří Lukeš, Ing. Petr Sýkora, Ing. Maroš Hireš, Metrostav TBR, a.s. a Stavební fakulta ČVUT
16.50 - 17.05Laděný hmotnostní tlumič v mostní konstrukcidoc. Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jiří Kučera, Ing. Jan Koláček, Ph.D., Ing. Kristína Bezručová, VUT v Brně, Fakulta stavební, KGF hydraulika s.r.o.
17.05Závěr 1. dne konání sympozia
19.00 - 24.00Společenský večer - Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí, Brno

26. 4. 2024 – pátek – 2. den sympozia

 PLATINUM 1+2+3 (Paralelní sekce)
 Zahájení 2. dne konání sympozia
 IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 1. částPředsedající: Teichman Miroslav, Zbraněk Petr
08.30 - 08.45Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek, Sepekovský viaduktIng. Matěj Mikšovský, Ing. Daniel Novotný, TOP CON SERVIS s.r.o.
08.45 - 09.05Nový železniční most přes Labe mezi Pardubicemi a Hradcem KrálovéIng. Jiří Jirásko, Ing. Vít Prášek, Ing. Roland Mikulička, Ing. Karel Krčma, SUDOP PRAHA a.s
09.05 - 09.25Výroba a montáž ocelové konstrukce železničního mostu v km 2,184 přes Labe SO 31-34-01 v ŽST ROSICE N/L, 3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM-STÉBLOVÁIng. Ondřej Bartošek, Ing. Radim Bílek, Ing. Petr Šťasta, Ing. Libor Kožik, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
09.25 - 09.45Dvorecký most v Praze – nový tramvajový most přes Vltavu z pohledu projektanta RDS Ing. arch. Radek Šíma, Ing. Petr Souček, Ing. Miroslav Seidl, Ing. Martin Blatský, Ing. Aleš Meister, ATELIER 6, s.r.o., Pontex, spol. s r. o., PRAGOPROJEKT, a.s.
09.45 - 10.05Dvorecký most v Praze – zhotovitelIng. Petr Koukolík, Ing. Radim Cihlář, Ing. Petr Koukolík, Ing. Roman Škoch, Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Maroš Hireš, Metrostav TBR a.s., Strabag a.s., Firesta a.s.
10.05 - 10.20Lávka přes VMO Bauerova u RiviéryIng. Jan Nováček, Ph.D., Ing. Jiří Fixel, Ing. Marek Velešík, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
10.20 - 10.35Lávka přes Oslavu v Náměšti nad OslavouIng. Hana Bijoková, Ing. Květoslav Rušar Rušar mosty, s.r.o.
10.35 - 10.50Lávka V Litomyšli – nadchod přes I/35Ing. Jaroslav Walter, Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
 
AURUM (Paralelní sekce)
 IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 1. částPředsedající: Březnická Pavla, Podlipný Václav
08.30 - 08.45Oprava Barrandovského mostu s použitím UHPCprof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng., Ing. Robert Coufal, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze, TBG Metrostav, s.r.o.
08.45 - 09.00Most přes Počernický rybník na Pražském okruhu – stav a budoucnostIng. Václav Kvasnička, prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Pontex s.r.o., Stavební fakulta ČVUT v Praze
09.00 - 09.20D4 úsek Milín-Lety SO222 a úsek Háje-Milín SO223 ABM TW - prefabrikovaný oblúkový most TwinWingIng. Rastislav Schreiber, Ing. Pavel Bulejko, Ing. Stefan Chrastina, Ing. Jan Bursa, Ing. Marek Michna, Ing. Tatiana Bacíková, Ing. Marián Kohút, VALBEK SK s.r.o., MDS Projekt s.r.o., ABM Mosty s.r.o.
09.20 - 09.40Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 – zhotovitel stavby, – Stavba 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 – zhotovitel stavbyIng. Vladimír Sommer, Stavby mostů a.s.
09.40 - 09.55Výstavba zavěšeného mostu přes Labe v Pardubicích u FáblovkyDr. Ing. Petr Vítek, HOCHTIEF CZ a.s.
09.55 - 10.10Rekonstrukce silničního mostu na silnici I/32 přes železniční trať a silnici III/32812 za užití prefabrikovaného nosníku PreCo BeamIng. Pavel Hrdina, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
10.10 - 10.25Visuté potrubní mosty na úseku ETE - České BudějoviceIng. Filip Glovina, Ing. Libor Konečný, LKM Consult s.r.o.
 PLATINUM 1+2+3 (Paralelní sekce)
 IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 2. část (paralelní sekce)Předsedající: Procházková Zuzana, Dubšík Vladimír
11.00 - 11.15Rekonstrukce dvanáctipolového nosníkového mostu 35-024..2 v zastavěném území města Liberec s využitím UHPCIng. David Dvořáček, Ing. Jakub Zíma, Ing. Martin Ředina MBA, Ing. Marián Ďurana, Pontex spol. s r. o., Porr a.s.
11.15 - 11.30Vybrané mostní objekty na nově budované dálnici D4 Skalka-Krašovice v rámci realizace pilotního projektu PPP v ČRIng. Tatiana Bacíková, Ing. Miroslav Strieška, Ph.D., Ing. Nikola Špendlová, Ing. Roman Krajči, Ing. Richard Šinály, Ing. Slavomír Remeta, Valbek SK, spol. s r.o.
11.30 - 11.50Most přes údolí Smolnického potoka dálnice D7Ing. Michal Hapl, Ing. Oleksandr Chudik, Ing. Petr Berník, Ing. David Malina, Metrostav Infrastructure a.s., M4 Road Design s.r.o.
11.50 - 12.05Most přes údolí Žárského potoka – Aktuální trendy v tvorbě dokumentace pomocí BIMIng. Vladimír Vančík jr., Ing. Vladimír Vančík, CSc.,VIN Consult s.r.o.
12.05 - 12.20Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východIng. Martin Řehulka, Ing. Bronislav Šustr, Ing. Ondřej Doubek, Ivo Ondříček, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., OHLA ŽS, a.s.
 
AURUM (Paralelní sekce)
 IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 2. část (paralelní sekce)Předsedající: Hvízdal Václav, Kácal Petr
11.00 - 11.15Rekonstrukce obloukového mostu přes řeku Radbuzu v HolýšověIng. Martin Olšák, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Adam Svoboda, Ing. Milan Sedlák, Ing. David Mlčák, VUT v Brně, MIDAKON s.r.o.
11.15 - 11.35Most přes Sázavu na obchvatu Havlíčkova BroduIng. Jan Nováček, Ph.D., Ing. Jan Šimon, Ing. Marek Velešík, Ing. Pavel Mařík, Bc. Marcel Návojský, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., 4bridges s.r.o., Stavby mostů, a.s., člen Skupiny VINCI Construction CS
11.35 - 11.50Rekonstrukce mostu přes Blanici ve VodňanechIng. Martin Řehulka, Ing. Rostislav Otevřel, Ing. Martin Smekal, Ing. Jan Felkl, Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o., SUPER-KRETE CZECH, s.r.o.
11.50 - 12.05Most přes Olši na stavbě I/67 Karviná obchvat Ing. David Marván, Ing. Pavel Guňka, PIS PECHAL, s.r.o., Skanska a.s.
 PLATINUM 1+2+3
12.20 - 12.30Závěr 29. Sympozia MOSTY 2024
12.30 - 13.30OBĚD