Program

Tematické okruhy

I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky

Program ke stažení v PDF

*Změna programu vyhrazena

15. 6. 2022 – středa

15.00Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

16. 6. 2022 – čtvrtek – 1. den sympozia

08.00Registrace účastníků
 
KONGRESOVÉ SÁLY A+B
09.00 - 9.45Slavnostní zahájení 27. mezinárodního sympozia Mosty 2022 - předání čestných uznání, Mostní dílo 2020Moderuje: Wangler Dana, Ryjáček Pavel
09.45 - 9.50Zdravice ministra dopravyMgr. Martin Kupka
09.50 - 10.00Vystoupení místopředsedy poslanecké sněmovnydoc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
10.00 - 10.15Financování (nejen) mostů z rozpočtu SFDIIng. Milan Dont, Ph.D.; Státní fond dopravní infrastruktury
10.15 - 10.30Vystoupení ŘSDIng. Radek Mátl
10.30 - 10.45Vystoupení SŽ
10.45 - 10.55Vystoupení ŘSDIng. Jiří Hlavatý, Ph.D.
10.55 - 11.05Vývoj stavu mostních objektů za 2021, výhled pro rok 2022 a dáleIng. Jan Šesták; Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržbaPředsedající: Wangler Dana, Ryjáček Pavel
11.05 - 11.45PELJEŠAC BRIDGE, CROATIA - DESIGN AND CONSTRUCTIONMarjan Pipenbaher; Ponting
11.45 - 11.55REKONSTRUKCE MOSTU V KM 21.502 TRATI RUMBURK - SEBNITZ (KAROLÍNA)Ing. Martin Vlasák; SUDOP PRAHA a.s.
11.55 - 12.10REKONSTRUKCE VILÉMOVSKÉHO VIADUKTU NA TRATI RUMBURK - SEBNITZIng. Pavel Kalíšek, Ing. Marek Rusňák, Ing. Jakub Sláma, Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Petr Šťasta, Ing. Dalibor Václavík; FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
12.10 - 12.30DVORECKÝ MOST PŘES VLTAVU V PRAZEdoc. Ing. Tomáš Rotter, CSc Ing. Petr Souček, Ing. Arch. Radek Šíma; Fakulta stavební ČVUT Praha, TUBES s.r.o. a PONTEX s r.o., ATELIER 6 s. r. o.
12.30 - 13.30OBĚD
 
KONGRESOVÉ SÁLY A+B (Paralelní sekce)
 II. Mosty v zahraničíPředsedající: Hvízdal Václav, Chládek Jiří
13.30 - 13.45Weathering Steel Bridges – the New European ECCS Design GuideDennis Rademacher, Peter Hatke; ArcelorMittal, Steligence, Esch-sur-Alzette, Luxembourg
13.45 - 14.00Lowering the environmental impact of infrastructures with efficient design of low carbon footprint steel solutionsDr. Ing. Oliver Hechler, Dipl. Ing. João Martins, Dr. Ing. Mike Tibolt, Dr. Ing. Dennis Rademacher; ArcelorMittal Sheet Piling, Esch-sur-Alzette, Luxembourg
14.00 - 14.15The construction of a new bridge over the Warta river in RogalinekLeszek Gaweł, Remigiusz Grodzicki; Skanska Central Europe, Civil Branch in Poland
14.15 - 14.30Most přes Darga River v JeruzaléměIng. Michael Zörkler, Ing. Jindřich Potůček P.E.; Finley Engineering Group s.r.o.
14.30 - 14.45Dopracování RDS mostu Gottleubatalbrücke v Pirně během jeho výstavby (aneb když je všechno špatně)doc. Ing. Marek Foglar Ph.D., prof. Ing. Jan. L. Vítek, CSc., Ing. Martin Havlík; Metrostav a.s.. Pontex s.r.o.
14.45 - 15.00Letmo betonované mosty přes řeku Wekiva, Design Build na FloriděJan Žitný, Jindřich Potůček, Jerry Pfuntner; Finley Engineering Group International
15.00 - 15.15REKONSTRUKCE MOSTŮ 266 A 269 NA SILNICI I/18 STREČNOIng. Jaromír Zouhar; ViaCon ČR s.r.o.
15.15 - 15.30Çanakkale Bridge – The worlds largest suspension bridgeSuzanne Saynor; USL Speciality Products
 
MEETING ROOMS 3+4 (Paralelní sekce)
 III. Mosty v ČR – věda a výzkumPředsedající: Kácal Petr, Řehoř Pavel, Volek Jan
13.30 - 13.45SPOJENÍ DILATAČNÍCH CELKŮ DLOUHÝCH MOSTŮprof. Ing. Jiří Stráský, DSc. Ing. Libor Hrdina, Ing. Daniel Hibš; Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
13.45 - 14.00Lávka spřažená z dřevěných nosníků s prefabrikovanou mostovkou z desek z UHPCIng. Milan Holý, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. ; Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Valbek, spol. s r.o
14.00 - 14.15Nová technická pravidla pro zkoušení, navrhování a výrobu UHPC a prvků z něj vyrobenýchdoc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Robert Coufal, Ph.D., Ing. Milan Kalný, prof. Ing. Jan Vítek, CSc; Kloknerův ústav ČVUT v Praze, TBG Metrostav a.s., Pontex s.r.o., FSv ČVUT v Praze, Metrostav a.s.
14.15 - 14.30Vyhodnocení výsledků diagnostických průzkumů a přepočtů železničních předpjatých mostůIng. Tomáš Dejmek, Ing. Filip Kramoliš, doc., Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Petr Komanec; Fakulta stavební ČVUT v Praze, Pontex s.r.o.
14.30 - 14.45Robotická aditivní fabrikace v mostním stavitelstvíMichal Kužník; SMP CZ a.s.
14.45 - 15.00VYUŽITÍ DRONŮ PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮIng. Michal Janků, Ph.D., Ing. Jiří Grošek, Ph.D., Ing. Josef Stryk, Ph.D., Ing. Ivo Hodovský; Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
15.00 - 15.15Využití bezdrátové technologie pro sledování mostůdoc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.; Fakulta stavební ČVUT v Praze
15.15 - 15.35STRENGTH ASSESSMENT OF PRESTRESSED CONCRETE SECTIONS UNDER THE COMBINED ACTION OF INTERNAL FORCESJaroslav Navrátil, Libor Michalčík, Filip Svoboda, Andreas Domaingo; ALLPLAN Česko s.r.o., Infrastructure Team
 
KONGRESOVÉ SÁLY A+B (Paralelní sekce)
 III. Mosty v ČR – projekty a realizacePředsedající: Hustý Ilja, Kužník Michal, Wangler Tomáš
15.30 - 15.50Městský okruh – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni - Mostní estakáda přes inundační území řeky MžeIng. Petr Koukolík, Ing. Štěpán Kohoutek, Ing. Maroš Híreš, Pavel Heller; Metrostav a.s., divize 5
15.50 - 16.10LÁVKA ŠÉBR PŘES STOŽECKÉ SEDLOIng. Vít Šťastný; SaM Silnice a mosty a.s
16.10 - 16.30Lávka přes Labe v Hradci Králové Ing. Jiří Keclík, Ing. Lucie Navarová, Ing. Viktor Stržínek, MBA, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Phd. FEng, Ing. Petr Harazim, Ph.D.; SMP CZ, VALBEK
16.30 - 16.45Lávka pro pěší přes silnici I. třídy a železniční trať v Plzni - KoterověIng. Michal Dudek, Ing. Dalibor Gregor, Ph.D.; EXCON, a.s.
16.45 - 17.00REDUKCE MOSTU M2 U HROCHŮIng. Miroslav Loučka, Ing. Petr Lamparter; PIS PECHAL, s.r.o., Fundos, spol. s r.o.
17.00 - 17.20NOVÉ SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY OMO SE VZDÁLENOSTÍ SLOUPKŮ 3m: MS4-A3/H2 a ZMS4-A3/H2Ing. Jaroslav Číhal; STAVBY OMO s.r.o
 
MEETING ROOMS 3+4 (Paralelní sekce)
 III. Mosty v ČR – věda a výzkumPředsedající: Klusáček Ladislav, Šesták Jan, Rotter Tomáš
15.35 - 15.55Zkušenosti z dlouhodobého provozu mostních konstrukcí z patinující oceliKateřina Kreislová, Vít Křivý; SVÚOM s.r.o., VŠB-TU Ostrava
15.55 - 16.15Most přes Labe v Nymburce, určení zatížitelnosti obloukového mostu nelineární analýzouIng. Filip Řehoř, Ph.D., Ing. Miroslav Teuchner, Ing. Radomír Pukl, CSc., Ing. Filip Šmejkal; PRAGOPROJEKT, a.s., Červenka Consulting, s.r.o.
16.15 - 16.30POSUZOVÁNÍ PŘEDPJATÝCH PŘÍČNÍKŮ A ZHLAVÍ PILÍŘŮIng. Lukáš Bobek, Ing. Petra Komárková, Ing. Lukáš Juříček, Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D., Ing. Michal Číhal; VUT v Brně, Fakulta Stavební, ÚBZK, IDEA StatiCa s.r.o.,
16.30 - 16.45Nové možnosti u principu kotev – kombinace mechanické a chemické kotvyIng. Vratislav Valenta, Dr. Jörg Appl, Marco Abate; Hilti ČR
16.45 - 17:00OPRAVA LÁVKY PŘES MORAVU V KROMĚŘÍŽI - DIAGNOSTIKA, ZESÍLENÍ, REHABILITACE, SLEDOVÁNÍdoc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., Ing. Adam Svoboda, Ing. Martin Olšák, Ing. Michal Požár, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
17.00 - 17.20PROBLEMATIKA NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ VE SVĚTLE SPRÁVY A ÚDRŽBY VÝSLEDNÉHO DÍLAIng. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Pavel Sochor, Ing. Josef Machač, Ing. Milan Petřík; Mott MacDonald CZ
17.30Závěr 1. dne konání sympozia
19.00 - 24.00Společenský večer - Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí, Brno

17. 6. 2022 – pátek – 2. den sympozia

 KONGRESOVÉ SÁLY A+B
 Zahájení 2. dne konání sympozia
 IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 1. částPředsedající: Březnická Pavla, Jedlinský Petr, Teichman Miroslav, Zbraněk Petr
08.30 - 8.45REALIZACE MOSTNÍCH OBJEKTŮ U STAVEBNÍ SPRÁVY ZÁPADIng. Stanislav Kejval, Ing. Petr Žákovec, Ing. Pavla Fialová; Správa železnic, státní organizace
08.45 - 9.00Řešení speciálního založení vysunutého železničního mostu v Pardubicích pomocí dvojité štětovnicové jímky v korytě Labe a dalších provizorních konstrukcí Ing. Roland Mikulička; SUDOP PRAHA a.s.
09.00 - 9.15REKONSTRUKCE MOSTU V KM 0,989 NA TRATI HAVLÍČKŮV BROD – PARDUBICE – ROSICE NAD LABEM SO 01 MOST V KM 0,989Ing. Libor Kožik, Ing. Radek Vévoda, Ing. Petr Šťasta, Ing. Gabriela Šoukalová; FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
09.15 - 9.35ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY NA ÚSEKU MODERNIZOVANÉ TRATI SUDOMĚŘICE – VOTICEIng. Jiří Jirásko, Ing. Martin Vlasák; SUDOP PRAHA a.s.
09.35 - 9.55REALIZACE VÝZNAMNÝCH MOSTŮ NA MODERNIZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICEPetr Novotný, Ing. Petr Zíb, Petr Zbraněk; OHLA ŽS, a.s.
09.55 - 10.10MOST „PARAMO“ - NOVÝ ŽELEZNIČNÍ MOST NA TRATI PARDUBICE ROSICE N/L – HAVLÍČKŮV BRODIng. Jiří Jirásko; SUDOP PRAHA a.s.,
10.10 - 10.30Mosty na D1106 Hradec Králové – Smiřice, realizované EUROVIA CS, a.s.Ing. Vladimír Dubšík; EUROVIA CS, a.s.
10.30 - 10.50Rekonstrukce mostu „Za Černým mostem Y502, Praha 9, č. akce 999639“Ing. Petr Berník, Ing. Jan Kabelka, Ing. Jan Padrta; Metrostav Infrastructure a.s.
10.50 - 11.05OCELOBETONOVÉ MOSTY NA OBCHVATU FRÝDKU MÍSTKU I. ETAPAIng. Jan Nováček, Ph.D., Ing. Antonín Pupík, Ing. Jan Pozdíšek, Ph.D; Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 IV. Mosty v ČR – projekty a realizace - 2. částPředsedající: Procházková Zuzana, Mařík Pavel, Podlipný Václav
11.05 - 11.25Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Kácově – využití digitálního modelu stavbyIng. David Dvořáček, Ing. Jakub Zíma, Ing. Peter Bobáň, Ing. Štěpán Dvořák; PONTEX, spol. s. r. o., Colas CZ, a.s.
11.25 - 11.40MOSTNÍ OBJEKTY NA NOVĚ BUDOVANÉ DÁLNICI D11 1107 SMIŘICE - JAROMĚŘIng. Miroslav Seidl; PRAGOPROJEKT a.s.
11.40 - 12.00Rekonstrukce nadjezdu dálnice D1 „Kaliště“ – ev. č. D1-031-SO220.2 – Ocelová konstrukceIng. Jakub Cejnar, Ing. Vladimír Beneš, Jakub Kozler; Metrostav a.s.
12.00 - 12.20Mostařská výzva na obchvatu Frýdku – MístkuIng. Roman Daniel; Strabag a. s.
12.20 - 12.35Most přes řeku Morávku na dálnici D48Ing. Michal Jurík, Ph.D., Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Antonín Pupík, Ing. Martin Liška; Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
13.00Závěr 27. Sympozia MOSTY 2022, oběd