Čestné předsednictvo

Mgr. Martin Kupka – ministr dopravy
Ing. Pavel Švagr, CSc. – předseda Správy státních hmotných rezerv
Ing. Jindřich Kušnír – ředitel Odboru drážní dopravy MD
Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel SFDI
Ing. Radek Mátl – generální ředitel ŘSD ČR
Bc. Jiří Svoboda, MBA– generální ředitel Správy železnic, státní organizace
Ing. Milan Kalný – předseda národní skupiny fib
Ing. Jiří Nouza – předseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – čestný předseda ČKAIT
Ing. Tomáš Měřínský – jednatel KONSTRUKCE Media, s.r.o.
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P. E. – VUT v Brně
prof. Jan L. Vítek, CSc., FEng. – ČVUT v Praze
prof. Ing. František Wald, CSc. – předseda IABSE v ČR
Mgr. Ján Skovajsa – ředitel Oboru pozemních komunikací MD