Čestné předsednictvo

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – ministr dopravy
Ing. Pavel Švagr, CSc. – předseda Správy státních hmotných rezerv
Ing. Josef Kubovský – ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu MD
Ing. Václav Krumphanzl – ředitel Odboru pozemních komunikací MD
Ing. Jindřich Kušnír – ředitel Odboru drážní a vodní dopravy
Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel SFDI
Ing. Radek Mátl – generální ředitel ŘSD ČR
Bc. Jiří Svoboda, MBA– generální ředitel Správy železnic, státní organizace
prof. Ing. František Wald, CSc. – předseda IABSE v ČR
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P. E. – VUT v Brně
Ing. Milan Kalný – předseda národní skupiny fib
Ing. Jiří Nouza – předseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – čestný předseda ČKAIT
Ing. Tomáš Měřínský – jednatel KONSTRUKCE Media, s.r.o.