Ceny vložného

Základní vložné
do 31. 8. 2020     5 500,- Kč bez DPH (6 655,- Kč vč. DPH)
od 1. 9. 2020       6 000,- Kč bez DPH (7 260,- Kč vč. DPH)

Snížené vložné 
3 500,- Kč bez DPH (4 235,- Kč vč. DPH)

(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, SŽDC, s.o., SFDI a studenty, doktorandy do 26 let vč.)

Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, taška s materiály, obědy na jednací dny a společenský večer dne 24. 9. 2020. Tištěný sborník příspěvků je nutno objednat zvlášť.

Sborník
550,- Kč bez DPH (605,- Kč vč. DPH)