Ceny vložného

Základní vložné
do 1. 6. 2022            6 400,- Kč bez DPH (7 744,- Kč vč. DPH)

od 1. 6. 2022            7 000,- Kč bez DPH (8470,- Kč vč. DPH)

Snížené vložné 
3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč vč. DPH)

(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, Správy železnic, státní organizace, SFDI, studenty a  doktorandy do 26 let vč.)

Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, taška s materiály, obědy na jednací dny a společenský večer dne 16. 6. 2022.
Tištěný sborník příspěvků je nutno objednat zvlášť.

Sborník
665 Kč bez DPH (732,- Kč vč. DPH)

Storno podmínky
Při zrušení účasti do 1. 6. Včetně vracíme 100% celkové částky.
Při zrušení účasti do 7. 6. Včetně vracíme 50% z celkové částky.
Při zrušení od 7. 6. Včetně nebo neúčasti je částka objednaných služeb účtována v plné výši.

Děkujeme za pochopení.