Ceny vložného

Základní vložné
do 1. 4. 2024           7 900,- Kč bez DPH (9 559,- Kč vč. DPH)

od 2. 4. 2024          8 700,- Kč bez DPH (10 527- Kč vč. DPH)

Snížené vložné 
5 500,- Kč bez DPH (6 655,- Kč vč. DPH)

(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, Správy železnic, státní organizace, SFDI, studenty a  doktorandy do 26 let vč.)

Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, taška s materiály, obědy na jednací dny a společenský večer dne 25. 4. 2024. Společenský večer obsahuje bohatý raut, nápoje, pivo a víno.
A nově také elektronický sborník příspěvků, není jej tedy nutno objednat zvlášť.

 

Storno podmínky
Při zrušení účasti do 1. 4. včetně vracíme 100% celkové částky.
Při zrušení účasti do 7. 4. včetně vracíme 50% z celkové částky.
Při zrušení od 8. 4. včetně nebo neúčasti je částka objednaných služeb účtována v plné výši.

Děkujeme za pochopení.