Ceny vložného

Přihlašování k účasti bude spuštěno v průběhu prosince 2020, budete informování emailem.

Základní vložné
do 27. 5. 2021        5 900,- Kč bez DPH (7 139,- Kč vč. DPH)
od 28. 5. 2021       6 500,- Kč bez DPH (7 865,- Kč vč. DPH)

Snížené vložné 
3 500,- Kč bez DPH (4 235,- Kč vč. DPH)

(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, Správy železnic, státní organizace, SFDI a studenty, doktorandy do 26 let vč.)

Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, taška s materiály, obědy na jednací dny a společenský večer dne 10. 6. 2021.
Tištěný sborník příspěvků je nutno objednat zvlášť.

Sborník
550,- Kč bez DPH (605,- Kč vč. DPH)