Ceny vložného

Základní vložné
do 17. 9. 2021        5 900,- Kč bez DPH (7 139,- Kč vč. DPH)
od 18. 9. 2021       6 500,- Kč bez DPH (7 865,- Kč vč. DPH)

Snížené vložné 
3 500,- Kč bez DPH (4 235,- Kč vč. DPH)

(Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic, ŘSD ČR, Správy železnic, státní organizace, SFDI a studenty, doktorandy do 26 let vč.)

Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, taška s materiály, obědy na jednací dny a společenský večer dne 7. 10. 2021.
Tištěný sborník příspěvků je nutno objednat zvlášť.

Sborník
550,- Kč bez DPH (605,- Kč vč. DPH)

STORNO PODMÍNKY
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 27. 9. VČETNĚ VRACÍME 100% CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 1. 10. VČETNĚ VRACÍME 50% Z CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ OD 2. 10. VČETNĚ NEBO NEÚČASTI JE ČÁSTKA OBJEDNANÝCH SLUŽEB ÚČTOVÁNA V PLNÉ VÝŠI.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.