25. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2020

24. – 25. září 2020
Hotel International Brno

„Mosty – stavby spojující národy a generace“

500+ přihlášených účastníků

25 firem na výstavě

66 odborných příspěvků
v programu a ve sborníku

V roce 2020 bude sympozium zaměřeno na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostů v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty.

Více informací