26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2021

7. – 8. října 2021
Hotel International Brno

„Mosty – stavby spojující národy a generace“

550+ přihlášených účastníků

27 firem na výstavě

58 odborných příspěvků
v programu a ve sborníku

V roce 2021 bude sympozium zaměřeno na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostů v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty.

Přihlašte se Více informací