Nabídka partnerství

Nabídka firemní prezentace

1. Generální partner sympozia (120.000 Kč bez DPH) – POZICE OBSAZENA

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sympozium-mosty.cz, v tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga na titulní stranu sborníku a dvoustránkového barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení 2 písemných příspěvků (max. 6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace – v trvání max. 25 minut v programu sympozia
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia
 • logo firmy na materiálech pro účastníky sympozia (např. lanyardy, tašky bloky atd. dle domluvy)

2. Hlavní partner sympozia (75.000 Kč bez DPH) – CENA K JEDNÁNÍ

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sympozium-mosty.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (max. 6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace – v trvání max. 20 minut v programu sympozia
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia

3. Dílčí prezentace (ceny uvedeny bez DPH)

 • Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách Hotelu International, vč. stolu a židlí – 20.000 Kč
 • Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely vč. stolu a židlí – 25.000 Kč
 • Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia  – 10.000 Kč
 • Komerční příspěvek – 15.000 Kč  – program uzavřen
 • Barevný inzerát do sborníku – 8.000 Kč

Částky jsou uvedeny bez DPH.

Pro podrobnější informace a přihlášku k firemní prezentaci kontaktujte koordinátorku sympozia – Mgr. Daniela Pivodová, tel: +420 604 271 835, email: pivodova@sekurkon.cz