Nabídka partnerství

Nabídka firemní prezentace

1. Generální partner sympozia 200.000,- 

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sympozium-mosty.cz, v tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga na titulní stranu sborníku a dvoustránkového barevného firemního inzerátu do elektronického sborníku
 • zařazení 2 písemných příspěvků (max. 6 stran) do elektronického sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace – v trvání max. 25 minut v programu sympozia (příspěvek podléhá schválení odborné komise)
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia
 • fotoreportáž z průběhu sympozia
 • logo firmy na materiálech pro účastníky sympozia (např. lanyardy, tašky atd. dle domluvy)

2. Hlavní partner sympozia 95.000,- 

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sympozium-mosty.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do elektronického sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (max. 6 stran) do elektronického sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace – v trvání max. 20 minut v programu sympozia (příspěvek podléhá schválení odborné komise)
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia

3. Dílčí prezentace

 • Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu, vč. stolu a židlí 27.000,-
 • Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia 11.000,-
 • TV smyčka 15.000,-
 • Inzerát do sborníku 7.500,-
 • Roll up 10.000,-

Částky jsou uvedeny bez DPH.

Pro podrobnější informace a přihlášku k firemní prezentaci kontaktujte koordinátorku sympozia – Mgr. Marcela Šauerová, tel: +420 773 944 447, email: sauerova@sekurkon.cz