Přípravný výbor

Ing. Pavla Březnická – Ministerstvo dopravy – Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
Ing. Vladimír Dubšík – EUROVIA CZ a.s., závod Mosty a konstrukce
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. – ŘSD ČR
Ing. Václav Hvízdal – Pontex, spol. s r.o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. – čestný předseda přípravného výboru
Ing. Petr Kácal – Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Brno, Správa mostů a tunelů
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT v Brně
Ing. Pavel Mařík – Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. František Menšík – čestný člen
Ing. Jan Nováček, Ph.D. – Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Mgr. Dagmar Paličková – SEKURKON s.r.o.
Ing. Václav Podlipný – Správa železnic, státní organizace
Ing. Zuzana Procházková – SÚS Jihomoravského kraje, p.o.
prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – odborný garant
Ing. Pavel Řehoř – ŘSD ČR
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. – Skanska a.s.
Ing. Jan Šesták, Ph.D. – Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Ing. Miroslav Teichman – Správa železnic, státní organizace
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. – ČVUT v Praze
Ing. Jan Volek – PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Dana Wangler – předsedkyně přípravného výboru
Ing. Tomáš Wangler – Metrostav TBR a.s.
Petr Zbraněk – OHLA ŽS, a.s.