Pořadatel

SEKURKON s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava – Zábřeh

IČ: 29301998
DIČ: CZ29301998
www.sekurkon.cz

Číslo účtu pro platby v korunách: 209430722/0300
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 0943 0722, Swift kód: CEKOCZPP

Číslo účtu pro platby v eurech: 251394665/0300
IBAN: CZ88 0300 0000 0002 5139 4665, Swift kód: CEKOCZPP

Koordinátorka sympozia

Mgr. Marcela Šauerová
tel.: +420 773 944 447
e-mail: sauerova@sekurkon.cz