Úvod

Datum konání: 24. – 25. dubna 2025
Místo konání: BRNO

Sympozium MOSTY je každoroční setkání více jak 700 odborníků, kteří si vyměňují zkušenosti s výstavbou silničních a železničních mostů ve všech fázích přípravy a realizace. Jde o nejvýznamnější mostařskou akci v České republice, které se účastní projekční kanceláře, architekti, stavební a technologické firmy i klíčoví zástupci investorů, mezi něž patří vrcholoví manažeři i techničtí specialisté Ministerstva dopravy, ŘSD, SŽ, krajských samospráv i menších obcí.

Program sympozia je primárně zaměřen na české a slovenské mostní konstrukce, ale dotýká se i zajímavých zahraničních staveb. Rovněž propojuje realizační firmy s akademickou sférou, která je zastoupena elitními technickými školami České i Slovenské republiky.

Cílem sympozia je ukázat plánované investice v dopravním stavitelství, klíčové realizace nových i rekonstruovaných mostů a technologické novinky v dodavatelském řetězci.

Vedle zajímavých příspěvků doprovodí celou akci výstava více jak 30 partnerských a dodavatelských firem, které představují novinky ve svém stavebním segmentu.

Vrcholem sympozia pak bývá společenská část, na níž se mají účastníci příležitost neformálně potkat a udělat si tak předpolí pro budoucí byznys. Těšíme se na společné setkání v Brně.