Úvod

Datum konání: 24. – 25. září 2020
Místo konání: Hotel International Brno

DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM 25. SYMPOZIA MOSTY 2020, ŽE PŘIJELI A PODPOŘILI TUTO ODBORNOU AKCI.

Mosty – stavby spojující národy a generace
Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i jinde ve světě. Na sympoziu je každým rokem přítomno přes 600 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD, SŽDC …), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce, komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy) a odborné veřejnosti.

I v letošním roce bude sympozium zaměřeno na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostu v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty.

Vždy jsme dbali na to, aby přednášejícími byli vedle dodavatelů především zástupci investorů,
kteří posluchačům v sále přinesou podnětné informace o možnostech byznysu.

Sympozium doprovodí tradiční výstava dodavatelských firem pro tento stavební segment,
které se každoročně zúčastní přes 30 společností.

A co by to bylo za sympozium, kdyby se diskuze a obchodní jednání nepřesunuly na společenský večer, který zakončuje první den sympozia a tradičně se koná v Pivovarské restauraci Starobrno.

Sympozium se koná pod záštitou ministra dopravy doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA., ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyňka Hořelici, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla a generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, MBA.