Mostní dílo 2022

Stalo se již letitou tradicí, že jsou na Sympoziu každým rokem předávány ceny za mostní díla, které uděluje Ministerstvo dopravy ČR na návrh přípravného výboru akce. Rovněž jsou na Sympoziu udělovány ceny nestorům za celoživotní přínos v oblasti mostního stavitelství.

Na Sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2022“ v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavbačestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Jak se přihlásit?

Své přihlášky do soutěže o cenu Mostní dílo roku 2022 zasílejte nejpozději do 18. 12. 2023. Přihlášku si stáhněte, vyplňte a zašlete

  1. vytištěnou na adresu SEKURKON s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město společně s požadovanými podklady dle pokynů,
  2. elektronicky v příloze na sauerova@sekurkon.cz. (Elektronická verze přihlášky musí dorazit na uvedenou e-mailovou adresu. CD ani USB flash disky nejsou přijímány.)

Ocenění budou předána 25. dubna 2024 v úvodním programu sympozia.

Potřebné soubory