Mostní dílo 2021

Stalo se již letitou tradicí, že jsou na sympoziu každým rokem předávány ceny za mostní díla, které uděluje Ministerstvo dopravy ČR na návrh přípravného výboru akce, a rovněž jsou na sympoziu udělovány ceny nestorům za celoživotní přínos v oblasti mostního stavitelství.

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2021“ v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Přihlášky do soutěže Mostní dílo 2021 zasílejte nejpozději do 20. 12. 2022 poštou na adresu SEKURKON s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město a elektronicky na sauerova@sekurkon.cz. 

Přihlášku a propozice naleznete ke stažení níže.

Ocenění budou předána 20. dubna 2023 v úvodním programu sympozia.

 

KE STAŽENÍ