Mostní dílo 2019

Stalo se již letitou tradicí, že jsou na sympoziu každým rokem předávány ceny za mostní díla, která uděluje Ministerstvo dopravy ČR na návrh přípravného výboru akce, a rovněž jsou na sympoziu udělovány ceny nestorům za celoživotní přínos v oblasti mostního stavitelství.

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2019“ v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Přihláška je k dispozici ke stažení níže, případně kontaktujte organizátora akce.

Termín odevzdání přihlášky do soutěže je 29. ledna 2021.

Ocenění budou předána 10. června 2021 v úvodním programu sympozia.