Informace pro autory

Přihlášení příspěvku do programu Sympozia MOSTY a do elektronického sborníku

Krok 1.

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a zašlete na e-mailovou adresu sauerova@sekurkon.cz. Do předmětu uveďte “MOSTY 2024 – anotace”. Berte prosím na vědomí že příspěvek bude potřeba vypracovat v souladu s Pokyny pro vypracování příspěvku. Termín pro podání přihlášky je 18. 12. 2023 15. 1. 2024.

Krok 2.

Na základě vaší přihlášky obdržíte rozhodnutí přípravného výboru o zařazení či nezařazení do programu sympozia či sborníku. Můžete obdržet tyto druhy rozhodnutí.

a. Váš příspěvek byl zařazen do programu* a také do sborníku
b. Váš příspěvek nebyl zařazen do programu, ale objeví se ve sborníku
c. Váš příspěvek nebyl zařazen do programu ani do sborníku

*Prezentaci do programu prosíme zpracovat s číslováním snímků ve tvaru např. 1/20. Doporučujeme neopakovat data, co jsou ve sborníku a spíše se zaměřit na detaily, aktuality, rozšíření informací. Čas pro přednášení je vymezen cca na 10 min přednášky + 5 min diskuze.

Krok 3.

V případě, že obdržíte variantu rozhodnutí a. nebo b., budete vyzvání o dodání obsahu příspěvku do sborníku. Podklady je nutné dodat v harmonii s pokyny pro vypracování příspěvků. Při zasílání prosím využijte tuto šablonu. Termín pro zaslání příspěvku je 19. 2. 2024.

Potřebné soubory