Autoři

Zájemci o přednesení příspěvku v programu sympozia zašlete email s předmětem: MOSTY 2021 – anotace a v emailu uveďte název, autory a krátkou anotaci (max. 10 vět) na email: banochova@sekurkon.cz , v kopii na pivodova@sekurkon.cz.

Příjem anotací byl ukončen, případné doplnění dle domluvy s organizátory.

INFORMACE PRO AUTORY

  • termín odevzdání příspěvků byl prodloužen do 31. 5. 2021
  • instrukce k vypracování příspěvků a předloha k vložení textu ke stažení viz níže
  • o konečném přijetí a zařazení do programu rozhoduje přípravný výbor sympozia na základě došlých příspěvků
  • autor / přednášející obdrží 1 ks sborníku zdarma
  • přijetí příspěvku je podmíněno přihlášením k účasti