Informace pro autory

Zájemci o přednesení příspěvku v programu sympozia zašlete email s předmětem: MOSTY 2023 – anotace a v emailu uveďte název, autory a krátkou anotaci (max. 10 vět) na email: banochova@sekurkon.cz , v kopii na sauerova@sekurkon.cz.

INFORMACE PRO AUTORY

  • deadline pro podání přihlášky odborného příspěvku – anotace 20.12.2022
  • o zařazení do programu nebo sborníku rozhoduje přípravný výbor sympozia v čele s doc. Ing. Pavlem Ryjáčkem, CSc.
  • prezentaci prosíme zpracovat s číslováním snímků ve tvaru např. 1/20. Prezentaci nepotřebujeme vidět předem, doporučujeme však neopakovat data, co jsou ve sborníku a spíše se zaměřit na detaily, aktuality, rozšíření informací. Čas pro přednášení je vymezen cca na 10 min přednášky + 5 min diskuze. Časový program naleznete zde.
  • autor / přednášející obdrží 1 ks sborníku zdarma
  • přijetí příspěvku je podmíněno přihlášením k účasti

KE STAŽENÍ