Autoři

Zájemci o přednesení příspěvku v programu sympozia zašlete email s předmětem: MOSTY 2021 – anotace a v emailu uveďte název, autory a krátkou anotaci (max. 10 vět) na email: banochova@sekurkon.cz , v kopii na pivodova@sekurkon.cz.

Z důvodu posunutí konání akce posunujeme možnost přihlášení anotace do 9. 4. 2021.

O konečném přijetí a zařazení příspěvku do programu rozhoduje přípravný výbor sympozia.

Tematické okruhy

I. Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa – Obchodní podmínky staveb
 • Přípravy plánovaných staveb
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné projekty
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny a důsledky