Praktické informace

  • V průběhu sympozia se budeme řídit aktuálními nařízeními vlády ČR.
  • Ubytování je zajištěno v Hotelu International Brno.
  • Společenský večer – Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí, Brno.
  • Ve vložném je zahrnut vstup na sympozium, občerstvení během jednacích dnů (coffee breaky a obědy) a vstup na společenský večer.
  • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou
    honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
  • Přihlášením na sympozium berete na vědomí, že se na akci pořizuje záznamový materiál, který může být použitý k marketingovým účelům. V případě nesouhlasu kontaktujte organizátorku akce.
  • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
  • Sympozium bude zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 –2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

TERMÍNY
– do 20. 12. 2022 – Přihlášky do soutěže Mostní dílo 2021

– do 20. 12. 2022 – Přihlášky odborných příspěvků – anotací 
– do 31. 1. 2022  – Zaslání pokynů vybraným autorům
– do 31. 1. 2023 – Přihlášky k částečné firemní prezentaci
– do 14. 2. 2023  – Dodání příspěvků od autorů
– do 14. 3. 2023 – Přihlášky k dílčí prezentaci – inzerát do sborníku
– do 11. 4. 2023 – Přihlášky k dílčí prezentaci – výstava, distribuce

STORNO PODMÍNKY
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 15. 3. VČETNĚ VRACÍME 100% CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 31. 3. VČETNĚ VRACÍME 50% Z CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ OD 1. 4. VČETNĚ NEBO NEÚČASTI JE ČÁSTKA OBJEDNANÝCH SLUŽEB ÚČTOVÁNA V PLNÉ VÝŠI.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.