Praktické informace

 • V průběhu sympozia se budeme řídit aktuálními nařízeními vlády ČR.
 • Ubytování je zajištěno v Hotelu International Brno.
 • Společenský večer – místo konáni v jednání.
 • Ve vložném je zahrnut vstup na sympozium, občerstvení během jednacích dnů (coffee breaky a obědy) a vstup na společenský večer.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný
  výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou
  honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 –
  2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

TERMÍNY
– do 29. 1. 2021 – Přihlášky do soutěže Mostní dílo 2019
do 31. 1. 2021 – Přihlášky odborných příspěvků – anotací 
– do 12. 3. 2021  – Zaslání pokynů vybraným autorům
– do 28. 2. 2021 – Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
– do 9. 4. 2021 – Dodání příspěvků od autorů
– do 7. 5. 2021  – Přihlášky k dílčí prezentaci – inzerát do sborníku
– do 31. 5. 2021 – Přihlášky k dílčí prezentaci – výstava, distribuce

STORNO PODMÍNKY
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 31.5. VČETNĚ VRACÍME 100% CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 4.6. VČETNĚ VRACÍME 50% Z CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ OD 5.6. VČETNĚ NEBO NEÚČASTI NEVRACÍME NIC.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.