Praktické informace

 • DOVOLUJEME SI ÚČASTNÍKY UPOZORNIT, ŽE POKUD SE ODHLÁSÍ Z ÚČASTI PO 10. 9. VČETNĚ, TAK VRACÍME 70% Z CELKOVÉ ČÁSTKY, POKUD PO 17.9. VČETNĚ 50% Z CELKOVÉ ČÁSTKY. PŘI ZRUŠENÍ PO 23.9. VČETNĚ NEBO NEÚČASTI NEVRACÍME NIC. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
 • V průběhu sympozia se budeme řídit aktuálními nařízeními vlády ČR
 • Ubytování v Hotelu International Brno je již vyprodáno. Další možnosti jsou Hotel Slavia a Hotel Continental. Ubytování objednávejte v přihlášce.
 • Společenský večer se bude konat ve všech prostorách Pivovarské restaurace Starobrno, Mendlovo náměstí 20, Brno.
 • Ve vložném je zahrnut vstup na sympozium, občerstvení během jednacích dnů (coffee breaky a obědy) a vstup na společenský večer.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný
  výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou
  honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 –
  2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

TERMÍNY
– do 15. 12. 2019 Přihlášky do soutěže Mostní dílo 2018
– do 15. 12. 2019 Přihlášky odborných příspěvků – anotací – prodlouženo do 31.12.2019
– do 03. 01. 2020 zaslání pokynů vybraným autorům
– do 31. 01. 2020 Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
– do 14. 02. 2020 Dodání příspěvků od autorů
– do 15. 08. 2020 Přihlášky k dílčí prezentaci – inzerát do sborníku
– do 15. 09. 2020 Přihlášky k dílčí prezentaci – výstava, distribuce