Aktuální informace pro účastníky

16. 6. REGISTRACE
8.00 – 18.00, Konferenční patro

 • po příchodu do hotelu a konferenční části naleznete registrační pulty. Účastníci jsou řazení podle počátečních písmen příjmení, proto prosím hledejte příslušnou část, kde vám hosteska vydá vaši jmenovku
 • jmenovku vám vydáme na základě sdělení jména a společnosti, za kterou jste přihlášeni a svým podpisem na registračním archu stvrdíte nejen účast na konferenci, ale také prohlášení, že splňujete jedno z pravidel covidových opatření viz níže. Při nedodržení těchto opatření nemusíte být na akci vpuštěni
 • součástí jmenovky je program se vstupenkou na společenský večer, který se koná v restauraci, pivnici a na terase Pivovarská Starobrno na Mendlově náměstí

ŽÁDÁME VŠECHNY DELEGÁTY, ABY JMENOVKU NOSILI VIDITELNĚ, JELIKOŽ VÁS OPRAVŇUJE KE VSTUPU DO VŠECH PROSTOR KONFERENCE A VÝSTAVY A TAKÉ POTVRZUJE, ŽE DODRŽUJETE VLÁDNÍ OPATŘENÍ. JMENOVKA JE TAKÉ POUKÁZKOU NA COFFEE BREAKY, OBĚDY A SPOLEČENSKÝ VEČER.

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví musí všichni účastníci konference splnit jednu z následujících podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka
  prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc musí mít všichni přítomní ve vnitřním prostoru po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) s výjimkou doby konzumace.

Účastníci při registraci stvrdí svým podpisem, že splňují výše uvedené podmínky, pokud tak neučiní, nebude jim povolen vstup na konferenci.