Aktuální informace pro účastníky

25. 4. REGISTRACE
8.00 – 18.00, Konferenční patro

  • po příchodu do hotelu a konferenční části naleznete registrační pulty. Účastníci jsou řazení podle počátečních písmen příjmení, proto prosím hledejte příslušnou část, kde vám hosteska vydá vaši jmenovku
  • jmenovku vám vydáme na základě sdělení jména a společnosti, za kterou jste přihlášeni a svým podpisem na registračním archu stvrdíte nejen účast na konferenci, ale také prohlášení, že splňujete jedno z pravidel covidových opatření, aktuálně platných dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR Při nedodržení těchto opatření nemusíte být na akci vpuštěni
  • součástí jmenovky je program se vstupenkou na společenský večer, který se koná v restauraci, pivnici a na terase Pivovarská Starobrno na Mendlově náměstí

ŽÁDÁME VŠECHNY DELEGÁTY, ABY JMENOVKU NOSILI VIDITELNĚ, JELIKOŽ VÁS OPRAVŇUJE KE VSTUPU DO VŠECH PROSTOR KONFERENCE A VÝSTAVY A TAKÉ POTVRZUJE, ŽE DODRŽUJETE VLÁDNÍ OPATŘENÍ. JMENOVKA JE TAKÉ POUKÁZKOU NA COFFEE BREAKY, OBĚDY A SPOLEČENSKÝ VEČER.