Preparation Committee

Preparation Committee

Ing. Pavla Březnická – SFDI

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. – ŘSD ČR

Ing. Ilja Hustý – Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Ing. Václav Hvízdal – Pontex, spol. s r.o.

Ing. Jiří Chládek, CSc. – Honorary Chairman of the Preparatory Committee

Ing. Petr Jedlinský – EUROVIA CS, a.s.

doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT v Brně

Ing. Michal Kužník – SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Mařík – Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. František Menšík – Honorary Member

Ing. Václav Podlipný – Správa železnic, státní organizace

Ing. Zuzana Procházková – SÚS Jihomoravského kraje

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – Specialist Guarantor

Ing. Pavel Řehoř – ŘSD ČR

Ing. Michal Sirovátka – SEKURKON s.r.o.

Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. – Skanska a.s.

Mgr. Petr Svoboda – KONSTRUKCE Media, s.r.o.

Ing. Jan Šesták – TSK hl. m. Prahy

Ing. Miroslav Teichman – Správa železnic, státní organizace

prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. – ČVUT v Praze

Ing. Jan Volek – PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Dana Wangler – Chairman of the Committee

Ing. Tomáš Wangler – Metrostav a.s.

Petr Zbraněk – OHL ŽS, a.s.