Honorary Bureau

Honorary Bureau

Mgr. Martin Kupka – Minister of Transport of the CR

Ing. Pavel Švagr, CSc. – Chairman of Administration of State Material Reserves

Ing. Martin Janeček – Director of the Department of Linear Construction and Road Administration of the Ministry of Transport

Ing. Jindřich Kušnír – Director of Railways Department, Ministry of Transport

Ing. Zbyněk Hořelica – Director of SFDI

Ing. Radek Mátl – Director General of ŘSD ČR

Bc. Jiří Svoboda, MBA – Director General of Správa železnic, státní organizace

Ing. Milan Kalný – Chairman of national group fib

Ing. Jiří Nouza – President of the Association of Building Entrepreneurs in the CR

Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – Vice-Chairman of the Czech Road Society

Ing. Václav Mach – Honorary Chairman of ČKAIT

Ing. Tomáš Měřínský – Executive of KONSTRUKCE Media, s.r.o.

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P. E. – VUT v Brně

prof. Jan L. Vítek, CSc., FEng. – ČVUT v Praze

prof. Ing. František Wald, CSc. – Chairman of IABSE in the Czech Republic