Honorary Bureau

Honorary Bureau

Mgr. Martin Kupka – Minister of Transport of the CR
Ing. Pavel Švagr, CSc. – Chairman of Administration of State Material Reserves
Ing. Josef Kubovský – Director of the Department of Infrastructure and Development Plan, Ministry of Transport
Ing. Václav Krumphanzl – Director of the Department of the Road Network
Ing. Jindřich Kušnír – Director of Railways Department, Ministry of Transport
Ing. Zbyněk Hořelica – Director of SFDI
Ing. Radek Mátl – Director General of ŘSD ČR
Bc. Jiří Svoboda, MBA – Director General of Správa železnic, státní organizace
prof. Ing. František Wald, CSc. – Chairman of IABSE in ČR
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P. E. – VUT v Brně
Ing. Milan Kalný – Chairman of national group fib
Ing. Jiří Nouza – President of the Association of Building Entrepreneurs in the CR
Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – Vice-Chairman of the Czech Road Society
Ing. Václav Mach – Honorary Chairman of ČKAIT
Ing. Tomáš Měřínský – Executive of KONSTRUKCE Media, s.r.o.