Mostní dílo 2018

Stalo se již letitou tradicí, že jsou na sympoziu každým rokem předávány ceny za mostní díla, která uděluje Ministerstvo dopravy ČR na návrh přípravného výboru akce, a rovněž jsou na sympoziu udělovány ceny nestorům za celoživotní přínos v oblasti mostního stavitelství.

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2018“ v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Zájemci o zařazení do soutěže zašlete přihlášku dle pokynů do 15. 12. 2019. Pokyny a přihlášku stáhnete zde.